About / Meer oor

Wellness Wise

Wellness Wise guides individuals on their path of discovering their true self, self acceptance and personal enrichment, with the goal of an improved quality of life and interpersonal relationships, as well as enhanced performance in different spheres of life.

Wellness Wise begelei individue op ‘n pad van selfontdekking, selfaanvaarding en persoonlike lewensverryking om sodoende hulle lewenskwaliteit te bevorder, interpersoonlike verhoudings te verbeter, asook uitkomste in verskillende lewensareas te verhoog.

About Us

It seems that unwillingness and/or the lack of knowledge of proper self care often results in troubled relationships and unhappy individuals – people who doubt themselves and the purpose of …

Meer oor ons

Ondervinding het geleer dat individue se versuim en/of onkundigheid om na hul eie emosionele welstand om te sien, onder andere aanleiding gee tot verbrokkelde verhoudings en ongelukkige individue – mense …

It is important to