Ondervinding het geleer dat individue se versuim en/of onkundigheid om na hul eie emosionele welstand om te sien, onder andere aanleiding gee tot verbrokkelde verhoudings en ongelukkige individue – mense wat hulleself en die sin van die lewe bevraagteken.

Wellness Wisehet primêr ten doel om individue op ‘n pad van selfontdekking, selfaanvaarding en persoonlike lewensverryking te begelei om sodoende hulle lewenskwaliteit te bevorder, interpersoonlike verhoudings te verbeter, asook uitkomste in verskillende lewensareas te verhoog.

Wellness Wise is in Krugersdorp, aan die Wesrand van Johannesburg, Gauteng, geleë.

Lizáhn Oosthuizen het haar B.Diac (Maatskaplike Werk) graad gedurende 1995 aan UNISA (in samewerking met Hugenote Kollege) verwerf en haar loopbaan het afgeskop in die Vrystaatse Goudvelde. As jong maatskaplike werker het sy reeds baie hoë waarde geheg aan haar persoonlike en professionele ontwikkeling en dit motiveer haar steeds tot deurlopende benutting van opleidingsgeleenthede. Sy is ‘n geregistreerde lid van die “SACouncil for Social Service Professions” – registrasienommer 10-16694.

Lizáhn is bekend vir haar eerlike en direktiewe, maar praktiese benadering wat dikwels uitdagings aan haar kliënte stel en hulle bemoedigom struikelblokke as groeigeleenthede te sien en benut.

Sy is gelukkig getroud met Hein en hulle het drie honde-kinders.

Sy beklee tans ‘n voltydse betrekking en bedryf Wellness Wise in dié stadium op deeltydse basis.